Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Usunięcie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o usunięcie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub z innych przyczyn zgodnych z przepisami prawa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej.

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek osoby, zawierający pełne dane i PESEL, adres zameldowania lub korespondencyjny
  • Kopia dokumentu potwierdzającego ustanie przesłanek przetwarzania danych przez Policję
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Usunięcie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Usunięcie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji

Usługa umożliwia złożenie wniosku o usunięcie danych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu lub z innych przyczyn zgodnych z przepisami prawa.