Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o ustalenie odszkodowania
  • Odpowiednia decyzja na podstawie, której nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości tj. decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości, decyzja wywłaszczeniowa, decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości gdzie zostają wydzielone działki pod drogi publiczne, decyzja Wojewody o przejściu z mocy prawa na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne w dniu 31 grudnia 1998 r. bądź decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o ustalenie wysokości odszkodowania za przejętą nieruchomość.