Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Urząd Gminy Konstantynów
Urząd Gminy Konstantynów
Konstantynów (wieś), ul. kard. Stefana Wyszyńskiego 2
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy obywatel RP

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni. Postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Jeżeli wniosek o ustalenie warunków zabudowy dotyczy obszaru, w odniesieniu do którego istnieje obowiązek sporządzenia planu miejscowego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy zawiesza się do czasu uchwalenia planu.

Opłaty  

107 zł

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Transakcja
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Wymagany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon  
  Fax  
  Słowa kluczowe   Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Podobne usługi  

  Ustalenie warunków zabudowy i ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Wniosek o ustalenie warunków zabudowy i o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego