Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustalanie podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie ustalanie podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Właściciel urządzeń wodnych lub właściciel wody

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Propozycja podziału kosztów wraz z określeniem podmiotów odnoszących korzyści z urządzeń wodnych lub/i przyczyniających się do wzrostu kosztów utrzymania wód
 • Wniosek
Czas realizacji  

W ciągu 1 miesiąca, a w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące (do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się okresów opóźnień spowodowanych przyczynami niezależnymi od organu).

Opłaty  

10,00 zł

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie za pośrednictwem Marszałka Województwa w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód

  Ustalanie podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie ustalanie podziału kosztów utrzymania urządzeń wodnych lub kosztów utrzymania wód