Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawaniej: Wpisanie do rejestru wyborców)

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
Zmiana stałego obwodu głosowania - dla obywateli RP lub
Dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) - dla obywateli kraju UE innego niż Polska, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, burmistrz prezydent miasta właściwy dla stałego miejsca zamieszkania

Kogo dotyczy  

1. Dla dopisania się do Centralnego Rejestru wyborców: Każdego, kto: jest obywatelem kraju UE innego niż Polska, jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, będzie głosować w Polsce, stale mieszka na terenie danej gminy, może głosować, czyli: w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). 2. Dla zmiany obwodu głosowania : Każdego, kto: ma polskie obywatelstwo, będzie głosować w Polsce, stale mieszka na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, może głosować, czyli: w dniu wyborów ma ukończone 18 lat, ma prawo wybierania (czynne prawo wyborcze). Czynne prawo wyborcze, oznacza, że: masz ukończone 18 lat, sąd ani Trybunał Stanu nie orzekły, że pozbawiają cię praw wyborczych, nie ubezwłasnowolniono cię.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dla dopisania się do Centralnego Rejestru Wyborców: Nie jest wymagany dodatkowy dokument
 • Dla zmiany stałego obwodu głosowania: Możesz dodać przykładowe załączniki – na przykład: umowę najmu mieszkania, oświadczenie właściciela mieszkania, w którym mieszkasz, rachunek za prąd, na którym są twoje dane, umowę o pracę, kartę mieszkańca. Jeśli nie wiesz, jaki załącznik dodać, skontaktuj się z urzędem lub sprawdź informacje na jego stronie internetowej. To urząd decyduje o tym, jak sprawdzi, gdzie mieszkasz.
Czas realizacji  

1. Dla zmiany stałego obwodu głosowania: Urząd ma 5 dni, aby rozpatrzyć wniosek. Jeśli odwołasz się od jego decyzji i złożysz skargę, urząd będzie potrzebował więcej czasu, aby ją rozpatrzyć. Dlatego najlepiej składać wniosek przynajmniej tydzień przed terminem wyborów. 2. Dla dopisania się do Centralnego Rejestru Wyborców: Urząd ma 5 dni, aby rozpatrzyć wniosek. Jeśli pojawią się wątpliwości, urząd ma 7 dni, aby je wyjaśnić, a następnie 5 dni, aby rozpatrzyć twój wniosek. Dlatego najlepiej składać wniosek przynajmniej 2 tygodnie przed terminem wyborów albo jeszcze wcześniej.

Opłaty  

Bez opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców - dla obywateli kraju UE innego niż Polska, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Zmiana stałego obwodu głosowania - dla obywateli RP

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców - dla obywateli kraju UE innego niż Polska, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, 3a. Zmiana stałego obwodu głosowania - dla obywateli RP

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • wybory
 • Zmiana stałego obwodu głosowania
 • Dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców
 • Ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawaniej: Wpisanie do rejestru wyborców)

  Ujęcie w stałym obwodzie głosowania.
  Zmiana stałego obwodu głosowania - dla obywateli RP lub
  Dopisanie się do Centralnego Rejestru Wyborców (CRW) - dla obywateli kraju UE innego niż Polska, obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,