Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA WOŁOMIN
GMINA WOŁOMIN
Wołomin, ul. Ogrodowa 4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania – zawartych w zbiorach – danych, które jej dotyczą. Przez zbiory danych należy rozumieć różnego rodzaju ewidencje, np. ewidencja ludności. Każda osoba, której dane osobowe są tam zawarte, ma prawo m.in. do uzyskania informacji o administratorze danych (jego pełnej nazwie i adresie), czy też o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jej danych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Nazwa komórki organizacyjnej  

[1.27] • Wniosek o wpisanie petenta do bazy danych Systemu Komunikacji Mobilnej Urzędu Miejskiego w Wołominie wraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych i komunikację elektroniczną

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://wolomin.bip.net.pl

Telefon   227633000
Fax   227633066
Słowa kluczowe   Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania – zawartych w zbiorach – danych, które jej dotyczą. Przez zbiory danych należy rozumieć różnego rodzaju ewidencje, np. ewidencja ludności. Każda osoba, której dane osobowe są tam zawarte, ma prawo m.in. do uzyskania informacji o administratorze danych (jego pełnej nazwie i adresie), czy też o celu, zakresie i sposobie przetwarzania jej danych.