Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie obiektu sportowego

Uzyskanie zgody na skorzystanie z obiektu sportowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz, wójt, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Dotyczy klubów sportowych, stowarzyszeń, grup zorganizowanych oraz liderów grup nieformalnych działających w zakresie upowszechniania kultury fizycznej oraz popularyzacji walorów rekreacji ruchowej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie obiektu sportowego Zaświadczenie - zgoda rodziców/opiekunów prawnych (w przypadku osób niepełnoletnich) na przebywanie i korzystanie z obiektu bez nadzoru opiekunów prawnych
Czas realizacji  

Odpowiedź zostanie udzielona w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty wpływu wniosku i przedłożenia kompletu dokumentów.

Opłaty  

Nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zezwolenia

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Wydanie zezwolenia lub odmowa wydania zezwolenia

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   udostępnienie obiektu sportowego

  Udostępnienie obiektu sportowego

  Uzyskanie zgody na skorzystanie z obiektu sportowego