Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy starosta

Kogo dotyczy  

Wszystkich zainteresowanych materiałami powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (obywatele, przedsiębiorcy, studenci, naukowcy, organy administracji publicznej itd.)

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020 r., poz. 276 z późn. zm., Art. 40a - 40c, Art. 40d, ust. 1-3, Art. 40e - 40f,)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 13 wrześnai 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty (Dz. U. z 2019 r., poz. 434)
 • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
Czas realizacji  

Niezwłocznie po przedstawieniu przez wnioskodawcę dowodu wniesienia opłaty

Opłaty  

Opłata zależy m.in. od: - celu wykorzystania materiałów, np w celach edukacyjnych, czy badawczych materiały w formie elektronicznej, można uzyskać bezpłatnie, - sposobu udostępnienia materiałów, - ilości udostępnianych materiałów, - jakości i aktualności materiałów, - baz danych, z których pochodzą udostępniane dane. Wstępnego oszacowania kosztu udostępnienia materiałów można dokonać za pomocą kalkulatora opłat, który jest dostępny na stronie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html

Tryb odwoławczy  

W przypadku sporu dotyczącego zakresu udostępnianych materiałów zasobu lub wysokości należnej opłaty, właściwy starosta wydaje decyzję administracyjną. W odniesieniu do tej decyzji, odwołanie należy złożyć do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, w terminie 14 dni

Rezultat realizacji usługi  

Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poprzez platformę ePUAP

Etapy realizacji usługi  

1) Złożenie wniosku o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego 2) Wystawienie Dokumentu Obliczenia Opłaty 3) Dokonanie opłaty 4) Udostępnienie materiałów

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   materiały geodezyjne zasób geodezyjny zasób powiatowy państwowy zasób geodezyjnych i kartograficznych

  Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

  Udostępnienie poprzez platformę ePUAP materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego