Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uczestnictwo dziecka w programie Owoce w szkole

Usługa umożliwia złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego do wybranej szkoły wniosku o uczestnictwo w programie "Owoce w szkole".
Po rozpatrzeniu wniosku możliwy będzie udział ucznia kl. I-III w programie Owoce w szkole.

Usługę można zrealizować drogą elektroniczną przez złożenie odpowiedniego formularza jak również przez złożenie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Dyrektor szkoły

Kogo dotyczy  

Uczniowie

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Deklaracja uczestnictwa
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uczestnictwo dziecka w programie Owoce w szkole

Uczestnictwo dziecka w programie Owoce w szkole

Usługa umożliwia złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego do wybranej szkoły wniosku o uczestnictwo w programie "Owoce w szkole".
Po rozpatrzeniu wniosku możliwy będzie udział ucznia kl. I-III w programie Owoce w szkole.

Usługę można zrealizować drogą elektroniczną przez złożenie odpowiedniego formularza jak również przez złożenie deklaracji przez rodzica/opiekuna prawnego wychowawcy klasy lub w sekretariacie szkoły.