Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ubieganie się o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

Farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący jej kierownikiem może wystąpić z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P.
Wniosek o zwolnienie zawiera:
•adres apteki i jej nazwę, o ile apteka ją posiada
•numer zezwolenia na prowadzenie apteki
•imię i nazwisko kierownika apteki
•okres, którego zwolnienie dotyczy
•wskazanie sposobu zapewnienia pacjentom dostępu do środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P objętych wnioskiem
•uzasadnienie wniosku.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Apteka ogólnodostępna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P.
Czas realizacji  

Postępowanie w sprawie zwolnienia apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P winno być prowadzone bez zbędnej zwłoki. Wydanie decyzji powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Opłaty  

Od wydania decyzji o zwolnieniu nie jest pobierana opłata.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Od decyzji służy odwołanie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie decyzji

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   4227541
  Fax  
  Słowa kluczowe   zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

  Ubieganie się o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

  Farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący jej kierownikiem może wystąpić z wnioskiem do Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego o zwolnienie apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P.
  Wniosek o zwolnienie zawiera:
  •adres apteki i jej nazwę, o ile apteka ją posiada
  •numer zezwolenia na prowadzenie apteki
  •imię i nazwisko kierownika apteki
  •okres, którego zwolnienie dotyczy
  •wskazanie sposobu zapewnienia pacjentom dostępu do środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P objętych wnioskiem
  •uzasadnienie wniosku.