Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Administracja

Podstawy prawne  
    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46)
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o przeprowadzenia szkolenia
Czas realizacji  

W zależności od uzgodnień z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych