Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 9 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami z dokumentami potwierdzającymi indywidualne osiągnięcia artystyczne kandydata.
Czas realizacji  

Stypendia przyznawane są w trybie konkursu, raz w roku przez właściwy organ na wniosek Komisji ds. Stypendiów. Wniosek o stypendium należy złożyć w wyznaczonym terminie.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Ocena wniosku, 3. Podpisanie umowy stypendialnej, 4. Wypłata stypendium

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   stypendium twórczość artystyczna upowszechnianie kultury opieka nad zabytkami
  Podobne usługi  

  Wskazany urząd nie obsługuje jeszcze poniższej sprawy, ale już 9 osób zgłosiło na nią zapotrzebowanie.

  Aby zgłosić zapotrzebowanie na tę sprawę, zaloguj się.

  Stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami

  Przyznawanie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury oraz opieką nad zabytkami.