Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ
STAROSTWO POWIATOWE W BIELSKU-BIAŁEJ
BIELSKO-BIAŁA, UL. PIASTOWSKA 40
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy.
Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
1. pozostały małżonek(ka),
2. krewni zstępni,
3. krewni wstępni,
4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na sprowadzenie do RP zwłok/urny z prochami
 • Akt zgonu lub inny dokument urzędowy stwierdzający zgon z określoną w nim przyczyną zgonu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego na język polski
 • W przypadku nieokreślenia przyczyny zgonu w akcie zgonu, do wniosku dołącza się dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie jako przyczyny zgonu choroby zakaźnej, wymienionej w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych, w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby oraz jego tłumaczenie.
Czas realizacji  

do 3 dni od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

17zł - opłata skarbowa za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 od dnia od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie pozwolenia na Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Zweryfikowanie wniosku, 3. Wydanie pozwolenia

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   338136900
  Fax   338220672
  Słowa kluczowe   Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy
  Podobne usługi  

  Sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o sprowadzenie zwłok/urny z prochami z zagranicy.
  Prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  1. pozostały małżonek(ka),
  2. krewni zstępni,
  3. krewni wstępni,
  4. krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa,
  5. powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.