Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Sprawdź, czy numer PESEL innej osoby jest zastrzeżony

Sprawdzenie czy numer PESEL innej osoby jest zastrzeżony w imieniu własnym lub w imieniu firmy lub instytucji

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

Każdego kto ma PESEL

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Aby skorzystać z usługi (zalogować się) potrzebujesz profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu
 • Jeśli sprawdzasz we własnym imieniu: 1. Dane obywatela polskiego - musisz przygotować, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. 2. Dane osoby bez obywatelstwa polskiego musisz przygotować numer PESEL, serię i numer ostatniego dowodu osobistego lub paszportu, które znajdują się w rejestrze PESEL,
 • Jeśli sprawdzasz w imieniu Firmy lub instytucji, musisz przygotować: 1. dane podmiotu tj. nazwę firmy lub instytucji, Numer NIP lub REGON lub KRS oraz adres podmiotu, 2. Dane obywatela polskiego - musisz przygotować, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu. 3. Dane osoby bez obywatelstwa polskiego musisz przygotować numer PESEL, serię i numer ostatniego dowodu osobistego lub paszportu, które znajdują się w rejestrze PESEL,
Czas realizacji  

Odpowiedź otrzymasz od razu po wysłaniu zapytania

Opłaty  

Usługa jest bezpłatna

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Sprawdzenie czy numer innej osoby jest zastrzeżony

Etapy realizacji usługi  

1. Zalogowanie do usługi, 2. Wpisanie numeru PESEL innej osoby, 3. Uzyskanie

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • zastrzeganie pesel
 • weryfikacja pesel
 • Sprawdź, czy numer PESEL innej osoby jest zastrzeżony

  Sprawdzenie czy numer PESEL innej osoby jest zastrzeżony w imieniu własnym lub w imieniu firmy lub instytucji