Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: Ministerstwo Środowiska
Ministerstwo Środowiska
Warszawa (miasto), ul. Wawelska 52/54
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranych wierzycieli () oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminyorganów koncesyjnych (Minister Środowiska, Marszałkowie Województw, Starostowie, Prezydenci Miast na prawach powiatu) informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący koncesjonowaną działalność w zakresie:
1. wydobywania kopalin,
2. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji,
3. podziemnego składowania odpadów,
4. podziemnego składowania dwutlenku węgla. 5. Wykopywania węglowodorów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Formularze umożliwiające wypełnienie informacji o opłacie.
Czas realizacji  

Przed upływem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza

Opłaty  

Opłaty wnoszone w wysokości określonej w formularzu

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego 2. Przyjęcie informacji.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranych wierzycieli () oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz gminyorganów koncesyjnych (Minister Środowiska, Marszałkowie Województw, Starostowie, Prezydenci Miast na prawach powiatu) informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego.