Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Usługa umożliwia złożenie do wybranych wierzycieli (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy, powiaty, województwa) oraz do organów koncesyjnych (Minister Środowiska, Marszałkowie Województw, Starostowie, Prezydenci Miast na prawach powiatu) informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodne

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący koncesjonowaną działalność w zakresie: 1. wydobywania kopalin, 2. wydobywania węglowodorów albo poszukiwania, rozpoznawania oraz wydobywania węglowodorów, 3. podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, 4. podziemnego składowania odpadów, 5. podziemnego składowania dwutlenku węgla.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularze umożliwiające wypełnienie informacji o opłacie.
Czas realizacji  

Przed upływem miesiąca następującego po zakończeniu półrocza

Opłaty  

Opłaty wnoszone w wysokości określonej w formularzu

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

Etapy realizacji usługi  

1. Wypełnienie informacji o opłacie, 2. Załączenie potwierdzenia wpłaty, 3. Potwierdzenie zgodności załączonych dokumentów z oryginałami, 4. Podpisanie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym, 5. Przesłanie informacji o opłacie.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opłata eksploatacyjna
 • wydobycie
 • prawo geologiczne i górnicze
 • opłata za wydobycie
 • kopaliny
 • informacja o opłacie
 • górnictwo
 • geologia
 • Pgg
 • Składanie informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego

  Usługa umożliwia złożenie do wybranych wierzycieli (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gminy, powiaty, województwa) oraz do organów koncesyjnych (Minister Środowiska, Marszałkowie Województw, Starostowie, Prezydenci Miast na prawach powiatu) informacji o opłatach z Prawa geologicznego i górniczego