Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Składanie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę

Złożenie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorcy prowadzący koncesjonowaną działalność w zakresie wydobywania kopalin ze złóż oraz przedsiębiorcy i osoby fizyczne prowadzące roboty geologiczne na podstawie zatwierdzonego projektu robót geologicznych, w czasie których wydobyto kopalinę.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • 1. druk informacji dotyczący opłaty za wydobytą kopalinę, z wyłączeniem węglowodorów stanowiący załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wzorów druków informacji dotyczących opłat z zakresu przepisów Prawa geologicznego i górniczego (Dz. U. z 2019 poz. 1202)
 • 2. kopie dowodów dokonania wpłat należnej opłaty eksploatacyjnej na rzecz gminy, na terenie której prowadzona jest działalność i NFOŚ i GW
Czas realizacji  

Przed upływem miesiąca następującego po zakończeniu okresu rozliczeniowego (półrocza)

Opłaty  

Opłata eksploatacyjna wnoszona w wysokości określonej w druku

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę. W razie stwierdzenia, że przedsiębiorca nie dokonał wpłaty opłaty w terminie albo dokonał wpłaty w wysokości innej niż należna - wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1.Wypełnienie druku informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę, z wyłączeniem węglowodorów. 2. Załączenie kopii dowodów dokonania wpłat należnej opłaty eksploatacyjnej na rzecz gminy i NFOŚiGW. 3. Potwierdzenie zgodności załączonych dokumentów z oryginałami. 4. Podpisanie podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. 5. Weryfikacja poprawności wniesionych opłat.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • opłata eksploatacyjna
 • opłata za wydobytą kopalinę
 • Składanie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę

  Złożenie informacji dotyczącej opłaty za wydobytą kopalinę