Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy, a w szczególności do zawarcia oraz odbioru umowy, jeżeli wnioskodawca jest reprezentowany przez inną osobę.
 • 2. Dowód zarejestrowania komitetu wyborczego.
 • 3. Projekt tymczasowej organizacji ruchu zatwierdzony przez właściwą jednostkę.
 • 4. Jednoznaczna lokalizacja przedsięwzięcia zaznaczona mapie sytuacyjnej.
 • 5. Szczegółowy opis przedsięwzięcia.
 • 6. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych orzeczeń lub zezwoleń dopuszczających eksploatację urządzeń technicznych wykorzystywanych podczas przedsięwzięcia.
 • 7. Graficzny i zwymiarowany projekt przedsięwzięcia z uwzględnieniem form i sposobów umieszczania nośników informacji wizualnej, form elementów stałych (estrada/podest, stoisko, oprawa plastyczna), wyposażenia, kolorystyki, rodzajów materiałów, oświetlenia, itp.
 • 8. Zgoda właściwej jednostki pełniącej funkcję zarządcy dróg publicznych w Krakowie, ona wjazd i postój wszelkich pojazdów na płytach Rynku Głównego, Małego Rynku, placu Szczepańskiego i placu Wolnica dla pojazdów o masie całkowitej powyżej 7,5 ton.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zbieranie podpisów

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca
  w celu zorganizowania akcji zbierania podpisów i innych o podobnym charakterze