Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni

Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatel

Podstawy prawne  
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 609)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Wymagane dokumenty  
 • 1) Opinia Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie w przypadku zamiaru zlokalizowania obiektu/elementu na terenie zieleni miejskiej.
 • 2) Opinia właściwych służb konserwatorskich w przypadku zamiaru zlokalizowania obiektu/elementu na terenie objętym ochroną konserwatorską, jeżeli z dokumentacji wynika taka konieczność.
 • 3) Inne dokumenty wynikające z indywidualnego charakteru sprawy.
 • 4) Opinia Plastyka Miasta, jeżeli z wniosku wynika taka potrzeba.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

W zależności od ustaleń podmiotu zarządzającego

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

umowa/odmowa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Umowa/odmowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   elementy wyposażenia przestrzeni

  Zawarcie umowy na udostępnienie miejsca w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni

  Czasowe udostępnianie nieruchomości będących własnością gminy oraz będących własnością Skarbu Państwa a położonych w obrębie gminy w celu umieszczenia tymczasowego obiektu lub elementu wyposażenia przestrzeni.