Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
URZĄD MIEJSKI WROCŁAWIA
Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w braku innego wyspecjalizowanego organu do rozstrzygnięcia sprawy, podjęcie działań celem polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów we Wrocławiu

Kogo dotyczy  

Konsumenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami celem dokonania prawidłowego ustalenia stanu faktycznego oraz prawnego sprawy
Czas realizacji  

W zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, liczby załączonych dokumentów oraz czasu potrzebnego na dokonanie oceny jej stanu prawnego i faktycznego. Jeżeli załączone dokumenty są niekompletne, opis sprawy jest nieprecyzyjny, pomija istotne okoliczności, fakty potrzebne dla wykonania ww. czynności czas ten może ulec wydłużeniu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

ul. G.Zapolskiej 4, pl. Nowy Targ 1-8, al. Kromera 44, ul. Hubska 8-16

Dni i godziny   7:45 - 15:45, Pon - Pt
Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie sprawy konsumenta

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku,

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

Konsumenci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 15:00.

BIP  

http://bip.um.wroc.pl/artykul/228/3123/biuro-miejskiego-rzecznika-konsumentow

Telefon  
 • 717777902
 • 717777559
 • Fax   717778662
  Słowa kluczowe   Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
  Podobne usługi  

  Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

  Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w braku innego wyspecjalizowanego organu do rozstrzygnięcia sprawy, podjęcie działań celem polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą