Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MIASTA TYCHY
URZĄD MIASTA TYCHY
TYCHY, AL. NIEPODLEGŁOŚCI 49
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w braku innego wyspecjalizowanego organu do rozstrzygnięcia sprawy, podjęcie działań celem polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Miejski Rzecznik Konsumenta

Kogo dotyczy  

Konsumenci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami celem dokonania prawidłowego ustalenia stanu faktycznego oraz prawnego sprawy
Czas realizacji  

W zależności od przedmiotu i charakteru sprawy, liczby załączonych dokumentów oraz czasu potrzebnego na dokonanie oceny jej stanu prawnego i faktycznego. Jeżeli załączone dokumenty są niekompletne, opis sprawy jest nieprecyzyjny, pomija istotne okoliczności, fakty potrzebne dla wykonania ww. czynności czas ten może ulec wydłużeniu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Dni i godziny  
 • Poniedziałek-Środa, 7.30-15.30
 • Piątek, 7.30-13.30
 • Czwartek, 7.30-17.30
 • Tryb odwoławczy  

  Nie dotyczy

  Rezultat realizacji usługi  

  Rozpatrzenie sprawy konsumenta

  Etapy realizacji usługi  

  1. Złożenie wniosku, 2. Rozpatrzenie wniosku,

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/153

  Telefon   (32) 780 - 50 - 63; (32) 776-36-77
  Fax   (32) 780 - 50 - 63
  Słowa kluczowe   Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów
  Podobne usługi  

  Rozpatrywanie indywidualnych spraw konsumentów

  Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów. Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie naruszenia przez przedsiębiorcę przepisów prawa konsumenckiego, słusznego interesu konsumenta, w braku innego wyspecjalizowanego organu do rozstrzygnięcia sprawy, podjęcie działań celem polubownego zakończenia sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą