Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o zatwierdzenie projektu rekultywacji lub uznanie rekultywacji za zakończona
  • projekt rekultywacji terenu
  • protokół o uznaniu rekultywacji za zakończoną (do wniosku o uznanie rekultywacji za zakończoną)
Czas realizacji  

Do 1 miesiąca

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Rekultywacja i zagospodarowanie gruntów

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rekultywacja i zagospodarowanie gruntów