Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

Celem konkursu jest promowanie lokalnej filantropii i zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania najlepszych działań na rzecz potrzebujących mieszkańców Krakowa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent /gminy,miasta/

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, Przedsiębiorcy, Administracja Publiczna, Organizacje pozarządowe

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Oświadczenie kandydata do tytułu dot. wyrażenia zgody na udział w konkursie
 • Wypełniony formularz zgłoszeniowy kandydata do tytułu Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu)
Czas realizacji  

Drugi kwartał każdego roku za rok ubiegły

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie max. pięciu tytułów Filantrop Krakowa

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie formularza zgłoszeniowego, 2. Weryfikacja formularza zgłoszeniowego, 3. Wyłonienie laureatów tytułu przez Bractwo Filantropii, 4. Przyznanie tytułu/ów Filantrop Krakowa A.D. (rok nadania tytułu)

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.krakow.pl

  Telefon   126167804
  Fax  
  Słowa kluczowe   Filantrop Krakowa

  Przyznawanie tytułu Filantrop Krakowa

  Celem konkursu jest promowanie lokalnej filantropii i zachęcanie przedsiębiorców prywatnych do sponsorowania najlepszych działań na rzecz potrzebujących mieszkańców Krakowa.