Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów

Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe organy nadzorujące szkoły i placówki oświatowe

Kogo dotyczy  

Nauczycieli czynnych lub nauczycieli emerytów i rencistów szkół i placówek oświatowych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej
 • Zaświadczenie o dochodach za ostatni rok z Urzędu Skarbowego lub ostatni odcinek emerytury lub renty, w przypadku nauczyciela emeryta lub rencisty składającego wniosek oraz współmałżonka
 • Wypis ze szpitala – w przypadku leczenia szpitalnego
 • Uzasadnienie wniosku potwierdzone przez lekarza (ważne przez 6 miesięcy od daty wystawienia)
Czas realizacji  

Wnioski można składać cały rok. Wnioski rozpatrywane są raz w kwartale przez Komisję do spraw przyznawania pomocy finansowej dla nauczycieli z Funduszu Zdrowotnego

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji. i ewentualne przyznawanie Pomocy Finansowej bądź jej odmowa.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów

  Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów

  Przyznawanie Pomocy Finansowej z Funduszu Zdrowotnego z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów szkół i placówek oświatowych