Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyznanie uprawnień przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przysługujących uprawnień przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności Wniosek o wydaniu stopnia niepełnosprawności Wniosek o wydanie orzeczenia o wskazanie ulg i uprawnień Pobierz
 • Do wniosku należy dołączyć POSIADANĄ DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ (np.:historia choroby / karty informacyjne leczenia szpitalnego / wyniki badań specjalistycznych)w formie: wyciągów, odpisów, kopii(kserokopie / skan)lub wydruków–uwierzytelnioną za zgodność z oryginałem.
 • ORZECZENIE ORGANU RENTOWEGO,
 • INNE DOKUMENTY MOGĄCE MIEĆ WPŁYW NA USTALENIE WSKAZAŃ DO ULG I UPRAWNIEŃ.
Czas realizacji  

miesiąc

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyznanie wnioskowanego uprawnienia poświadczającego stopień niepełnosprawności

Etapy realizacji usługi  

Interakcja dwukierunkowa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Niepełnosprawność
  Podobne usługi  

  Przyznanie uprawnień przez Powiatowy Zespól ds. Orzekania o Niepełnosprawności

  Prowadzenie postępowań w sprawie ustalenia przysługujących uprawnień przyznawanych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych