Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
WARSZAWA, UL. POSTĘPU 17A
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Departament Odwołań

Kogo dotyczy  

Wykonawcy wnoszący przystąpienia do postępowania odwoławczego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz przystąpienia
  • Przystąpienie do postępowania odwoławczego wraz z ewentualnymi załącznikami
Czas realizacji  

-

Opłaty  

-

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

-

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

www.uzp.gov.pl

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej
Podobne usługi  

Przystąpienie do postępowania odwoławczego do Krajowej Izby Odwoławczej

Usługa umożliwia wniesienie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przystąpienia do postępowania odwoławczego w formie elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu