Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
KRAKÓW, PL. WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 3-4
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyjęcie, wydanie rzeczy znalezionej oraz udzielenia informacji na temat rzeczy znalezionej na terenie Gminy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    1. Zawiadomienie o znalezieniu rzeczy (pisemne lub ustne),
    2. Pisemny wniosek o wydanie rzeczy znalezionej zawierający jej szczegółowy opis (cechy charakterystyczne, znaki szczególne), określenie miejsca zagubienia,
    3. Dowód osobisty (przy odbiorze rzeczy znalezionej),
    4. Zapytanie osoby poszukującej swojej rzeczy na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy Kraków.
Czas realizacji  

1. Termin do podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 1 rok i należy go liczyć od dnia doręczenia wezwania osobie uprawnionej do odbioru,
2. W razie niemożności wezwania – termin dla podjęcia rzeczy znalezionych wynosi 2 lata od ich znalezienia.

Opłaty  

Postępowanie nie podlega opłatom

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon  
Fax  
Słowa kluczowe   Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy

Przyjmowanie i wydawanie rzeczy znalezionych oraz udzielanie informacji na temat rzeczy znalezionych na terenie Gminy

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyjęcie, wydanie rzeczy znalezionej oraz udzielenia informacji na temat rzeczy znalezionej na terenie Gminy.