Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY W KRAKOWIE
KRAKÓW, PL. SZCZEPAŃSKI 5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przyjęcie zawiadomienia o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w postaci elektronicznej

Farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący jej kierownikiem zgłasza prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje w formie elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Apteka ogólnodostępna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od dokonania pierwszego obrotu, który będzie ewidencjonowany w formie elektronicznej.
Czas realizacji  

Przyjęcie zgłoszenia winno być załatwione niezwłocznie.

Opłaty  

Złożenie zawiadomienia nie podlega opłacie.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Zgłoszenie nie podlega odwołaniu

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie zawiadomienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia. 2. Rozpatrzenie zawiadomienia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   4227541
  Fax  
  Słowa kluczowe   ewidencja elektroniczna środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P

  Przyjęcie zawiadomienia o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w postaci elektronicznej

  Farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący jej kierownikiem zgłasza prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje w formie elektronicznej