Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przyjęcie zawiadomienia o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w postaci elektronicznej

Farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący jej kierownikiem zgłasza prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje w formie elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

Kogo dotyczy  

Apteka ogólnodostępna

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w formie elektronicznej, w terminie 7 dni od dokonania pierwszego obrotu, który będzie ewidencjonowany w formie elektronicznej.
Czas realizacji  

Przyjęcie zgłoszenia winno być załatwione niezwłocznie.

Opłaty  

Złożenie zawiadomienia nie podlega opłacie.

Tryb odwoławczy  

Zgłoszenie nie podlega odwołaniu

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie zawiadomienia.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie zawiadomienia. 2. Rozpatrzenie zawiadomienia.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   ewidencja elektroniczna środki odurzające grupy I-N oraz substancje psychotropowe grupy II-P

  Przyjęcie zawiadomienia o prowadzeniu ewidencji środków odurzających grupy I-N oraz substancji psychotropowych grupy II-P w postaci elektronicznej

  Farmaceuta odpowiedzialny za prowadzenie apteki ogólnodostępnej, będący jej kierownikiem zgłasza prowadzenie ewidencji przychodu i rozchodu środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P oraz preparatów zawierających te środki i substancje w formie elektronicznej