Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przeprowadzanie egzaminów w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, kierownik ośrodka szkolenia przesyła do właściwego miejscowo wojewody, wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Kierownik ośrodka szkolenia dołącza do wniosku listę osób przeszkolonych i dopuszczonych do egzaminu kwalifikacyjnego - wraz z ich danymi osobowymi (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, rodzaj kwalifikacji, moduł kwalifikacji). Wojewoda, po otrzymaniu wniosku, przekazuje go przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
Na podstawie otrzymanego wniosku przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin jego przeprowadzenia. Wojewoda informuje kierownika ośrodka szkolenia o terminie przeprowadzenia testu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewoda

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Lista osób przeszkolonych i zakwalifikowanych na egzamin – wraz z danymi osobowymi
 • Wniosek do wojewody o przeprowadzenie testu
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Do właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o terminie przeprowadzenia testu

Rezultat realizacji usługi  

Egzamin

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Przeprowadzanie egzaminów w ramach kwalifikacji wstępnej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej
 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej
 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej
 • Przeprowadzanie egzaminów w ramach kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

  Po zakończeniu kursu kwalifikacyjnego, kierownik ośrodka szkolenia przesyła do właściwego miejscowo wojewody, wniosek o przeprowadzenie testu kwalifikacyjnego dla osób, które ukończyły szkolenie. Kierownik ośrodka szkolenia dołącza do wniosku listę osób przeszkolonych i dopuszczonych do egzaminu kwalifikacyjnego - wraz z ich danymi osobowymi (imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, daty rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, rodzaj kwalifikacji, moduł kwalifikacji). Wojewoda, po otrzymaniu wniosku, przekazuje go przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej.
  Na podstawie otrzymanego wniosku przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przygotowuje listy osób przystępujących do testu kwalifikacyjnego i wyznacza termin jego przeprowadzenia. Wojewoda informuje kierownika ośrodka szkolenia o terminie przeprowadzenia testu.