Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Żnin, ul. Potockiego 1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Materiały promocyjno-informacyjne przekazywane są bezpłatnie wyłącznie realizatorom zadań mających szczególne znaczenie dla promocji regionu oraz podmiotom realizującym projekty we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, jeśli wynika to z umowy lub innych dokumentów

Organ właściwy do realizacji usługi  

organy jednostek samorządu terytorialnego: gminy i powiaty

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Instytucje, podmioty gospodarcze, osoby prywatne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

do 5 dni

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Żninie, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin

Dni i godziny   Pn-Pt, 7:30-15:30
Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

http://www.bip.powiatzninski.pl

Telefon   523031100
Fax   523031302
Słowa kluczowe   Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych
Podobne usługi  

Przekazywanie materiałów promocyjno-informacyjnych

Materiały promocyjno-informacyjne przekazywane są bezpłatnie wyłącznie realizatorom zadań mających szczególne znaczenie dla promocji regionu oraz podmiotom realizującym projekty we współpracy z jednostką samorządu terytorialnego, jeśli wynika to z umowy lub innych dokumentów