Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI HANDLOWEJ W KRAKOWIE
Kraków (miasto), ul. Ujastek 7
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Przekazanie informacji o nieprawidłowościach w handlu

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w placówkach handlowych.
Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych. Realizacja usługi polega na przeprowadzeniu kontroli doraźnej w celu potwierdzenia zasadności informacji i eliminacji nieprawidłowości lub wykorzystaniu jej przy planowaniu pracy kontrolnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Konsumentów, przedsiębiorców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie dotyczy
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

Brak opłat

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie nieprawidłowości w placówce handlowej.

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie zgłoszenia o nieprawidłowościach w placówce handlowej, 2. Przeprowadzenie kontroli, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Uwagi  

BIP  

Telefon   4481030
Fax   4481060
Słowa kluczowe   Przekazanie informacji o nieprawidłowościach

Przekazanie informacji o nieprawidłowościach w handlu

Usługa umożliwia złożenie zgłoszenia dotyczącego nieprawidłowości w placówkach handlowych.
Informacje o nieprawidłowościach mogą dotyczyć funkcjonowania placówek handlowych (detalicznych i hurtowych) oraz świadczących usługi, z wyjątkiem spraw dotyczących kontroli jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych u producentów oraz kontroli jakości zdrowotnej środków spożywczych określonych w przepisach odrębnych. Realizacja usługi polega na przeprowadzeniu kontroli doraźnej w celu potwierdzenia zasadności informacji i eliminacji nieprawidłowości lub wykorzystaniu jej przy planowaniu pracy kontrolnej.