Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie informacji dotyczącej szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Usługa umożliwia przekazanie informacji dot. szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu.

Informacje powinny zostać przedstawione najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu na wzorze określonym w załączniku numer 2 do rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

Kierownika ośrodka szkolenia kierowców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Zawiadomienie o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia (wzór określony w załączniku numer 2 do rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców)
 • lista uczestników kursu
Czas realizacji  

nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji dotyczącej szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji dotyczącej szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami . 2. Przyjęcie informacji dotyczącej szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazanie informacji dotyczącej szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

  Przekazanie informacji dotyczącej szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

  Usługa umożliwia przekazanie informacji dot. szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, informację o terminie, czasie i miejscu, w których będą prowadzone zajęcia, wraz z listą uczestników kursu.

  Informacje powinny zostać przedstawione najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia rozpoczęcia kursu na wzorze określonym w załączniku numer 2 do rozporządzenia z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie kontroli ośrodków szkolenia kierowców.

  Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.