Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przekazanie informacji dotyczacej egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Usługa umożliwia przekazanie informacji dot. egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.
Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
Informacje powinny zostać przedstawione najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego.

Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Starosta

Kogo dotyczy  

Kierownika ośrodka szkolenia kierowców

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zawiadomienie o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie informacji dotyczącej egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Etapy realizacji usługi  

1. Przesłanie informacji dotyczącej egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami. 2. Przyjęcie informacji dotyczącej egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Przekazanie informacji dotyczacej egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

  Przekazanie informacji dotyczacej egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami

  Usługa umożliwia przekazanie informacji dot. egzaminu wewnętrznego podczas szkolenia osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.

  Egzamin wewnętrzny jest przeprowadzany odpowiednio po ukończeniu zajęć, przez instruktora lub wykładowcę wyznaczonych przez kierownika podmiotu prowadzącego szkolenie.
  Kierownik ośrodka szkolenia kierowców jest zobowiązany przedstawić staroście właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, informację o terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego.
  Informacje powinny zostać przedstawione najpóźniej 3 dni przed planowanym przeprowadzeniem egzaminu wewnętrznego.

  Starosta może umożliwić przekazanie ww. informacji drogą elektroniczną.