Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Przedkładanie projektów umów zawieranych na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy oraz aneksów do umów w celu uzyskania zgody Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych na ich zawarcie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Agencji Rezerw Materiałowych

Kogo dotyczy  

Producenci i handlowcy zamierzający zlecić, na podstawie umowy wykonanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw.

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1965, Art. 11, ust. 1 i 4,)
Wymagane dokumenty  
    Projekt umowy/aneksu.
Czas realizacji  

14 dni.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Do ministra gospodarki w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Rezultat realizacji usługi  

Przedłożenie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowyvh projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Etapy realizacji usługi  

Przedłożenie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowyvh projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przedkładanie projektów umów zawieranych na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy.

Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów umów zawieranych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Przedkładanie projektów umów zawieranych na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy oraz aneksów do umów w celu uzyskania zgody Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych na ich zawarcie