Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów lub kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Przedkładanie kopii zawartych umów na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy oraz kopii zawartych aneksów do umów Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

AGENCJA REZERW MATERIAŁOWYCH

Kogo dotyczy  

Producenci i handlowcy, którzy zlecili na podstawie umowy wykonanie zadań w zakresie tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych ropy naftowej lub paliw przedsiębiorcom wykonującym działalność gospodarczą w zakresie obrotu ropą naftową lub paliwami, wytwarzania paliw lub magazynowania ropy naftowej lub paliw.

Podstawy prawne  
    Ustaw z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1537, Art. 11, ust. 1 i 4,)
Wymagane dokumenty  
    Kopie zawartych umów/aneksów.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Przedłożenie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Etapy realizacji usługi  

Przedłożenie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Przedkładanie kopii zawartych umów na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy.

Przedkładanie Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych projektów lub kopii umów zawartych zgodnie z ustawą o zapasach ropy naftowej

Przedkładanie kopii zawartych umów na podstawie art. 11 ust. 1 i 4 ustawy oraz kopii zawartych aneksów do umów Prezesowi Agencji Rezerw Materiałowych.