Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawach dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Osoby (nauczyciele) ubiegające się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego - F-OS.43172-1/1.
  • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczone kopie.
  • Zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informację zgodnie z § 9 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu (Dz. U. z 2004 nr 260 poz. 2593.
Czas realizacji  

Wnioski rozpatrywane są przez cały rok, według kolejności ich wpływu. W przypadku wniosków złożonych do dnia 30 czerwca - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego podejmowana jest do dnia 31 sierpnia. W przypadku wniosków złożonych do dnia 31 października - decyzja o nadaniu lub odmowie nadania stopnia nauczyciela mianowanego podejmowana jest do dnia 31 grudnia.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Do Kuratora Oświaty za pośrednictwem właściwego urzędu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku w sprawach dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.