Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców

Usługa umożliwia złożenie wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o prowadzenie szkolenia i warsztatów przeznaczonych dla rodziców i uczniów szkół i placówek oświatowych oraz o rozpoczęcie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199)
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

W zależności od ustaleń z poradnią

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przeprowadzenie szkolenia i warsztatów przeznaczonych dla rodziców i uczniów

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców

  Prelekcje i warsztaty dla uczniów i rodziców

  Usługa umożliwia złożenie wniosku do poradni psychologiczno-pedagogicznej o prowadzenie szkolenia i warsztatów przeznaczonych dla rodziców i uczniów szkół i placówek oświatowych oraz o rozpoczęcie terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej.