Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W WARSZAWIE
WARSZAWA, UL. JAGIELLOŃSKA 26
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy sejmik województwa

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, osoby fizyczne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z projektu MPZP dla wnioskowanych działek ewidencyjnych, które wchodzą w skład przedmiotowej formy ochrony
 • Wniosek
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów dla wnioskowanych działek ewidencyjnych
 • Ocena przedmiotowego terenu wykonana przez ekspertów z zakresu ochrony przyrody
 • Mapa glebowo-rolnicza dla wnioskowanego terenu
 • Wskazanie numerów działek ewidencyjnych wnioskowanych do włączenia w teren parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu
Czas realizacji  

termin określa właściwy sejmik województwa

Opłaty  

Bez opłaty

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może po bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do usunięcia naruszenia, zaskarżyć przepis do sądu administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Uchwała Sejmiku Województwa

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Podjęcie uchwały.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Profil zaufany
 • Podpis kwalifikowany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://www.bip.mazovia.pl

  Telefon   225979100
  Fax   225979290
  Słowa kluczowe   Powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

  Powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu

  Celem usługi jest umożliwienie złożenia wniosku w sprawie powiększenie obszaru parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu