Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Usługa umożliwia powiadomienie właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji o utracie lub zniszczeniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) i wydanie duplikatu tego dokumentu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwe Wojskowe Centrum Rekrutacji

Kogo dotyczy  

Osoby, nie będącej żołnierzem pełniącym czynną służbę wojskową, której wojskowy dokument osobisty (książeczka wojskowa) został utracony lub zniszczony.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej
  • Fotografia bez nakrycia głowy o wymiarach 3x4 cm (1 szt.)
  • Dokument potwierdzający tożsamość, np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport (do wglądu)
  • Dowód dokonania opłaty skarbowej (do wglądu)
Czas realizacji  

Wydanie duplikatu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) realizowane jest niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia o jego utracie lub zniszczeniu. Odbiór duplikatu tego dokumentu realizowany jest osobiście we właściwym Wojskowym Centrum Rekrutacji.

Opłaty  

Wydanie duplikatu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) - 28 zł.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie duplikatu wojskowego dokumentu osobistego

Etapy realizacji usługi  

1.Wysłanie powiadomienia do Wojskowego Centrum Rekrutacji 2. Rozpatrzenie wniosku w Wojskowym Centrum Rekrutacji 3. Wydanie duplikatu wojskowego dokumentu osobistego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Powiadomienie Wojskowego Centrum Rekrutacji o utracie lub zniszczeniu książeczki wojskowej

Usługa umożliwia powiadomienie właściwego Wojskowego Centrum Rekrutacji o utracie lub zniszczeniu wojskowego dokumentu osobistego (książeczki wojskowej) i wydanie duplikatu tego dokumentu.