Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Powiadomienie o wydaniu albo przedłużeniu przeglądu zdatności do lotu (ARC), albo o wydaniu zezwolenia na lot (PtF)

Powiadomienie o wydaniu albo przedłużeniu poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC), albo o wydaniu zezwolenia na lot (PtF).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego

Kogo dotyczy  

Organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu

Podstawy prawne  
  Rozporządzenie Komisji (UE) NR 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. U. z 2014 r., poz. 362 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • W zależności od wyboru rodzaju dokumentu jeden z:
 • Druk EASA 15a
 • Druk EASA 15b
 • Druk EASA 15c
 • Druk EASA 20b
Czas realizacji  

10 dni

Opłaty  

Zgodnie z tabelą opłat lotniczych. Oraz: - 17 zł za złożenie pełnomocnictwa - 10 zł za wydanie decyzji w przypadku, gdy nie ma opłaty lotniczej

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Aktualizacja danych statku powietrznego

Etapy realizacji usługi  

1. Wnioskowanie 2. Ocena formalna 3. Ocena merytoryczna 4. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Urząd Lotnictwa Cywilnego ARC PtF

  Powiadomienie o wydaniu albo przedłużeniu przeglądu zdatności do lotu (ARC), albo o wydaniu zezwolenia na lot (PtF)

  Powiadomienie o wydaniu albo przedłużeniu poświadczenia przeglądu zdatności do lotu (ARC), albo o wydaniu zezwolenia na lot (PtF).