Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE
KRAKÓW, ul. Łobzowska 67
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Ponaglenie związane z niezałatwieniem sprawy w terminie lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

Usługa umożliwia złożenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego ponaglenia dotyczącego niezałatwienia sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy wojewódzki inspektorat nadzoru budowlanego

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Ponaglenie przysługuje osobie fizycznej lub instytucji, która uczestniczy w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym prowadzonym przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  ponaglenie wraz z uzasadnieniem
Czas realizacji  

7 dni

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie ponaglenia do organu właściwego

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie ponaglenia. 2. Przekazanie ponaglenia wraz z relacją z działań. 3. Rozpoznania ponaglenia.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  http://bip.malopolska.pl/winbkrakow

  Telefon   124107300
  Fax   124111246
  Słowa kluczowe  
 • ponaglenie
 • przewlekłość postępowania
 • niezałatwienie sprawy w terminie
 • Ponaglenie związane z niezałatwieniem sprawy w terminie lub przewlekłym prowadzeniem postępowania przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego

  Usługa umożliwia złożenie do wojewódzkiego nadzoru budowlanego ponaglenia dotyczącego niezałatwienia sprawy w terminie lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.