Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów

Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Oleśnicy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz Miasta Oleśnicy

Kogo dotyczy  

Nauczycieli czynnych, nauczycieli emerytów i nauczycieli rencistów szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Oleśnicy

Podstawy prawne  
  Uchwała Nr XXX/337/2021 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobów ich przyznania nauczycielom, emerytom lub rencistom zatrudnionym w przedszkolach i szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Oleśnica (Dz. U. z 2021 r., poz. 337)
Wymagane dokumenty  
 • Skan imiennych dokumentów (faktur/rachunków) potwierdzających poniesienie przez nauczyciela kosztów leczenia
 • Skan aktualnego zaświadczenia lekarskiego
Czas realizacji  

Wnioski rozpatrywane są dwa razy w ciągu roku, tj. do dnia 15 czerwca i 15 listopada danego roku

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. weryfikacja wniosku, 3. wypłata świadczenia lub odrzucenie wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów

  Pomoc zdrowotna dla nauczycieli i nauczycieli emerytów lub rencistów

  Złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla nauczycieli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Oleśnicy