Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pomiary drgań na stanowiskach pracy

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia pomiaru drgań na stanowiskach pracy.Pomiary drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka i działających przez kończyny górne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Powiatowy Inspektor Sanitarny Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy

Podstawy prawne  
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2023 r., poz. 419 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 1286 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Zlecenie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Opłata wyliczana indywidualnie dla każdego klienta

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Pomiary drgań na stanowiskach pracy
Podobne usługi  

Pomiary drgań na stanowiskach pracy

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie przeprowadzenia pomiaru drgań na stanowiskach pracy.Pomiary drgań o ogólnym działaniu na organizm człowieka i działających przez kończyny górne.