Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
WARSZAWA, PL. BANKOWY 3/5
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda (MUW w Warszawie - WSO i BBK)

Nazwa komórki organizacyjnej  

Wydział Spraw Obywatelskich

Kogo dotyczy  

Osoby, które uiściły na konto MUW w Warszawie nienależną opłatę paszportową, dysponujące profilem zaufanym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Formularz dotyczący zwrotu opłaty, ewentualnie potwierdzenie wpłaty środków na konto MUW w Warszawie (w przypadku jego posiadania)
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki, do miesiąca w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (zgodznie z KPA)

Opłaty  

Brak

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

brak

Dni i godziny   -, -
Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Przekazanie nienależnych środków zgodnie z dyspozycją wpłacającego

Etapy realizacji usługi  

wpływ podania o zwrot nienależnych środków; weryfikacja zasadności żądania (WSO); potwierdzenie wpływu środków na rachunek MUW (BBK); realizacja zwrotu środków wg dyspozycji klienta (BBK)

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Wymagany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  Usługa realizowana przez dwa wydziały MUW w Warszawie: Biuro Budżetowo-Księgowe po uprzednim zaopiniowaniu przez Wydział Spraw Obywatelskich

  BIP  

  http://bip.mazowieckie.pl

  Telefon  
 • 226956601
 • 226956602
 • Fax   226956604
  Słowa kluczowe   paszport

  Zwrot nienależnej opłaty paszportowej

  Zwrot nienależnej opłaty paszportowej