Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Podanie o przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyjęcie osoby niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem warsztat terapii zajęciowej lub terapia zajęciowa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Podanie
Czas realizacji  

Termin przyjęcia osoby niepełnosprawnej na uczestnika warsztatu jest uzależniony od wolnych miejsc w placówce

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Podanie o przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Podanie o przyjęcie uczestnika (osoby niepełnosprawnej) na zajęcia terapeutyczne

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o przyjęcie osoby niepełnosprawnej na zajęcia terapeutyczne.