Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Pobierz informację o odbiorcach danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych

Chcesz uzyskać informację, kto pobierał lub sprawdzał dane twoje lub twojego dziecka, które znajdują się w rejestrze PESEL lub Rejestrze Dowodów Osobistych? Możesz pobrać taką informację w postaci elektronicznej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Minister Cyfryzacji

Kogo dotyczy  

1. Każdego, kto ma numer PESEL. 2. W przypadku małoletniego dziecka: rodzic, którego PESEL jest w rejestrze danych dotyczących dziecka (tzw. powiązanie parentyzacyjne), rodzic, który ma pełne prawa rodzicielskie.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak dodatkowych dokumentów
Czas realizacji  

Do 9 godzin

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Pobieranie informację o odbiorcach danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych

Etapy realizacji usługi  

1. Zaloguj się do usługi, 2. Wybierz rejestr, z którego chcesz uzyskać informację. 3. Wskaż, czy raport ma dotyczyć twoich danych czy danych twojego dziecka. 4. Jeśli jesteś rodzicem więcej niż jednego dziecka, wybierz, którego ma dotyczyć raport. 5. Jeśli raport ma dotyczyć twojego dziecka, złóż oświadczenie o pełni władzy rodzicielskiej nad małoletnim. 6. Jeśli nie widzisz na liście swojego dziecka, wasze dane w rejestrze PESEL mogą nie być powiązane. Aby powiązać Twoje dane z danymi dziecka złóż pismo: online przez ePUAP (pismo ogólne) lub w urzędzie stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia dziecka, lub w urzędzie gminy na terenie gminy, w której masz meldunek, jeśli nie masz polskiego obywatelstwa. 7. Kliknij Dalej, aby utworzyć dokument. 8. Sprawdź swoją skrzynkę ePUAP – znajdziesz tam dokument z informacją o odbiorcach danych w formacie PDF, opatrzony kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Poziom dostępności usługi   Spersonalizowana usługa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Pobierz informację o odbiorcach danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych

  Pobierz informację o odbiorcach danych z rejestru PESEL i Rejestru Dowodów Osobistych

  Chcesz uzyskać informację, kto pobierał lub sprawdzał dane twoje lub twojego dziecka, które znajdują się w rejestrze PESEL lub Rejestrze Dowodów Osobistych? Możesz pobrać taką informację w postaci elektronicznej