Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie: ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO
ZARZĄD MIENIA KOMUNALNEGO
BIAŁYSTOK, UL. GEN. JÓZEFA BEMA 89/1
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmień urząd

Schowaj

Pismo ogólne do urzędu

Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
- w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
- organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
- przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Nazwa komórki organizacyjnej  

Kogo dotyczy  

Każdy

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.
Czas realizacji  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw

Opłaty  

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w danej kategorii spraw.

Numer konta  

Tytuł wpłaty  

Kwota (PLN)  

Miejsce składania dokumentów  

Kancelaria, pokój nr 03, ul. gen. J. Bema 89/1; Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. M. C. Skłodowskiej 10; Biuro Obsługi Mieszkańców, ul. Barszczańska 2

Dni i godziny  
 • środa, 7:30 - 15:30
 • wtorek, 7:30 - 15:30
 • poniedziałek, 8:00 - 17:00
 • piątek, 7:30 - 15:30
 • czwartek, 7:30 - 15:30
 • Tryb odwoławczy  

  W przypadku, gdy postępowanie administracyjne kończy się wydaniem decyzji - do organu administracji publicznej wyższego stopnia w rozumieniu kpa (np. w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - Samorządowe Kolegium Odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej, w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie) za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

  Rezultat realizacji usługi  

  Przesłanie pisma ogólnego do urzędu

  Etapy realizacji usługi  

  1. Przesłanie pisma. 2. Przyjęcie pisma.

  Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
  Poziom uwierzytelniania  
  Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Uwagi  

  BIP  

  Telefon   857479430
  Fax   857479483
  Słowa kluczowe   Pismo ogólne do urzędu

  Pismo ogólne do urzędu

  Niniejsza usługa umożliwia złożenie do wybranego organu administracji publicznej pisma (podania) w sprawie, co do której nie mają zastosowania inne formularze.
  Złożenie pisma (podania) do urzędu w postaci elektronicznej jest możliwe o ile spełnione są łącznie poniższe warunki:
  - w przepisach nie został określony organ właściwy do określenia wzoru w danej sprawie,
  - organ administracji publicznej, do którego kierowane jest podanie, żądanie, wyjaśnienie lub inna czynność w postaci elektronicznej, nie określił formularza na podstawie wzoru dokumentu elektronicznego umożliwiającego załatwienie danej sprawy w tym podmiocie,
  - przepisy prawa nie wskazują jednoznacznie, że jedynym skutecznym sposobem przekazania informacji jest jej doręczenie w postaci papierowej.

  Usługa nie dotyczy zapytań w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek, jak również skarg i wniosków w rozumieniu art. 227 i art. 241 kpa.