Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

Dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Kogo dotyczy  

Zarządca, przewoźnik kolejowy, dysponent, producent, wykonawca modernizacji, importer.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Pośrednie certyfikaty weryfikacji WE podsystemu i pośrednie deklaracje weryfikacji WE podsystemu, o ile zostały wydane
 • Kopie deklaracji WE zgodności lub przydatności do stosowania składników interoperacyjności, o których mowa w pkt 2, oraz kopie protokołów z przeprowadzonych, przez jednostki notyfikowane na podstawie specyfikacji europejskich, testów i badań
 • Formularz wzoru weryfikacji WE Pobierz
 • Inne certyfikaty, o ile zostały wydane
 • Formularz wniosku Pobierz
 • Dowód uiszczenia opłaty wstępnej
 • Certyfikat weryfikacji WE podsystemu podpisany przez jednostkę notyfikowaną odpowiedzialną za przeprowadzenie procedury weryfikacji WE podsystemu wraz z dołączonymi zapisami obliczeniowymi oraz sprawozdaniami z przeprowadzonych wizyt i audytów
 • Dokumenty określające cechy charakterystyczne podsystemu
 • Opis części podsystemu, dla której nie stosuje się TSI, wraz z dokumentacją techniczną
 • Wykaz składników interoperacyjności zawartych w podsystemie
 • Raport w sprawie oceny bezpieczeństwa wydany przez jednostkę oceniającą w przypadkach określonych w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 352/2009 z dnia 24 kwietnia 2009 r.
Czas realizacji  

Nie określono

Opłaty  

Opłata wstępna - 4 000 zł

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Uzyskanie pierwszego zezwolenia na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Udzielenie odpowiedzi.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji
 • pojazdy zgodne z TSI
 • pierwsze zezwolenie
 • Pierwsze zezwolenie na dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI

  Dopuszczenie do eksploatacji pojazdów zgodnych z TSI