Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy osób ubiegających się o rekompensatę z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z prawem są to osoby, które posiadają zaświadczenia lub decyzje potwierdzające prawo do rekompensaty wydane na podstawie odrębnych przepisów i nie zrealizowały prawa do rekompensaty. Osoby te występują do wojewody, który wydał decyzję lub wojewody właściwego ze względu na siedzibę starosty, który wydał zaświadczenie lub decyzję, z wnioskiem o ujawnienie w rejestrze SIR zaświadczenia lub decyzji celem otrzymania należnej rekompensaty.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie oświadczenia 2. Weryfikacja oświadczenia 3. Przyjęcie oświadczenia

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Podobne usługi  

Oświadczenie wnioskodawcy o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej oświadczenia o miejscach zamieszkania na obecnym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.